L'evidència sobre les ajudes ergogèniques en l'esportista

L'alimentació i la hidratació de l'esportista influeixen d'una manera fonamental tant en la salut com en el rendiment esportiu.

Per a un esportista és fonamental poder realitzar entrenaments intensos i competicions freqüents sense caure en una fatiga crònica, lesió o malaltia. A més del tipus d'aliment, és important consumir les quantitats adequades d'energia, nutrients i aigua amb la regularitat correcta i amb l'adaptació apropiada als horaris d'entrenaments i competicions.

A vegades totes aquestes recomanacions no són suficients i l'esportista acaba prenent productes dietètics per així poder millorar el seu rendiment esportiu. Un gran nombre de persones realitza exercici físic habitualment, intens o recreatiu; i moltes d'elles prenen aliments dietètics, competeixin o no. Malhauradament, molts desconeixen la funció i el contingut d'aquests aliments, i en molts casos no ho fan sota la supervisió de professional de la salut qualificats.

Una ajuda ergogènica és tota aquella substància o fenomen que millora el rendiment. Els agents ergogènics (d'ergo que significa força i gènics que significa generadors, és a dir, "substàncies generadores de força") i les substàncies que poden tenir acció antioxidant o antiradicals lliure, ajuden a evitar el dany tissular i l'imparable procés de l'envelliment .

En general, alguns d'aquests ajuts són positius per als esportistes, però altres fins i tot són perjudicials en ser administrats sense control per persones sense formació ni coneixements mèdics. Aquestes són substàncies farmacològiques considerades dopatge.

La utilització de suplements nutricionals va encaminada a l'assoliment de diferents objectius entre els quals podríem destacar:

  • Realització d'activitats prolongades i d'entrenaments.

  • Accelerar processos de recuperació.

  • Regulació hidroelèctrica i termoregulació.

  • Correcció de la massa corporal.

  • Orientar el desenvolupament de la massa muscular.

  • Reduir el volum de la ració diària durant la competició.

  • Orientació qualitativa de la ració precompetició.

  • Per a situacions de gran estrès.

Alguns d'aquests productes estan avalats per l'evidència científica com eficaços i segurs. En altres, l'evidència científica demostra que són clarament ineficaços o, fins i tot, perjudicials i hi ha un grup de productes dels quals no existeixen estudis o els que hi ha no són concloents. Aquests productes han de ser de màxima seguretat i qualitat i, per descomptat, exempts de qualsevol substància prohibida a la pràctica esportiva.

El sistema escollit per classificar l'evidència i formular recomanacions

Graus d'evidència

Grau A. Inclou productes on existeix evidència cintífica de millora del rendiment i pot ajudar a l'esportista a obtenir els seus objectius nutricionals.

Grau B. Inclou productes que encara estan sota estudi científic per avaluar els seus beneficis o usos pràctics.

Grau C. Inclou productes amb poques o mínimes evidències d'efectes benficiosos.

Grau D. Inclou productes que contenen substàncies prohibides que no haurien de ser utilitzats per esportistes en competició.

Donada la importancia d'escollir els suplements adequats per a cada esportista, és imprescindible està prescrit per un dietista-nutricionista expert en la matèria.

Amb la meva experiència, em trobo que la majoria de gent s'autosuplementa, que en els mateixos gimnasos els aconsellen (on la majoria de vegades no són experts ni tenen dietistes al centre), o bé ho compren per internet... Això és un perill i moltes vegades una estafa, tan per a la salut com la butxaca. El consum elevat de sumplements nutricionals no fa servei si al darrere no es segueix una dieta personalitzada adequada a cada activitat i esportista.

Font informació:

ARCHIVOS, medicina del deporte. Volum XXIX (Suplement 1)

Planificación Nutricional y Deportiva Personalizada. Coordinación: Aritz Urdampilleta, Jaume Giménez, Enrique Roche.

#Nutrició

Posts destacats
Posts recents