L'activitat física, la solució més efectiva

Tot i conèixer els grans beneficis de l'activitat física i l'esport, a Espanya, segons l'Observatori Català de l'Esport, un 59,9% de la gent no realitza prou activitat física. El problema ja ve directament de les primeres etapes de la vida, quan es creen la gran majoria d'hàbits que ens acompanyaran en el futur. Per això cal fer una ullada a les escoles, on aquesta pràctica es promou poc i fins i tot, en alguns casos, es menysprea.

D'entrada, podem citar els diferents beneficis de la pràctica d'activitat física regular:

 • Millora el rendiment acadèmic.

 • Millora la confiança i l'estabilitat emocional.

 • Millora la independència i capacitats davant la vida.

 • Millora el funcionament intel·lectual i la memòria.

 • Millora l'estat d’ànim.

 • Millora la percepció de l'entorn i de les situacions del dia a dia.

 • Millora la popularitat i les relacions socials.

 • Millora la nostra imatge corporal positiva.

 • Millora l'autocontrol.

 • Millora la satisfacció sexual.

 • Millora l'eficiència en el treball.

 • Disminueix el consum d'alcohol i el consum de tabac.

 • Disminueix la còlera, la confusió i l'ansietat.

 • Disminueix la depressió.

 • Disminueix els mals de cap.

 • Disminueix les fòbies i el comportament psicòtic.

 • Disminueix el risc de patir malalties.

Després del repàs de tots aquests beneficis, molt estudiats, exposats i coneguts per la majoria, resulta evident que l'activitat física i l'esport són part de la solució a la gran majoria de problemes amb els quals topem al llarg de la vida.

No hi ha cap píndola que tingui el superpoder de l'activitat física, però tot i això una bona part de la població prefereix millorar a base de pastilles que intentar complir amb les recomanacions d'activitat física diària al llarg de la seva vida.

I això fa que inevitablement ens plantegem diferents qüestions: hi ha alguna altra assignatura en l'àmbit escolar que pugui aportar tants beneficis a la mainada en termes de salut i, alhora, millorar el seu rendiment a l'escola? Hi ha algun estudi que demostri que matèries tan importants com les matemàtiques o les llengües disminueixin alhora la depressió, la confusió, l'ansietat i millorin l'estat d'ànim, les relacions socials, el rendiment acadèmic…? Així doncs, la solució sembla evident una vegada més. El primer punt dels beneficis exposats ho diu tot: "millora del rendiment acadèmic". Potser, doncs, caldria que tractéssim de fomentar aquest hàbit donant més importància a la pràctica d'activitat física i a l'Educació Física a les escoles, i el primer pas per fer-ho, creiem, passa per predicar amb l'exemple i atribuir a l'activitat física un paper de més importància dins el nostre propi estil de vida.

El mateix passa a la feina un cop som adults... moltes hores i exigències, però no comencem per la base. Volem que la gent fumi i begui menys? Que practiquin activitat física i algun esport de forma regular i probablement n'acabaran disminuint el consum.

Foto: Galdric Mosoll

#Entrenament

Posts destacats
Posts recents