Saps quina és la teva composició corporal?

Partim de dues persones del mateix sexe i edat que pesen el mateix. Creieu que tenen la mateixa composició corporal? És a dir, el mateix percentatge de greix, de múscul i aigua? Estan repartits iguals per tot el cos?

Doncs com podreu imaginar, al analitzar la composició

corporal, el resultat pot sortir diferent. Malgrat el pes corporal total és el mateix, al analitzar els paràmetres corporals, ens podem trobar davant de certes situacions, com per exemple: que un tingui més percetatge de greix i l’altre més percentatge de múscul. Llavors no podem posar dins del mateix sac les dues persones malgrat tinguin el mateix pes. Ja que quan parlem d’obesitat i sobrepes, parlem d’un excés de greix corporal, i no de múscul.


També podem trobant-se davant d’un individu que té un normopes (IMC= 23*), i pensem que tot tés correcte, però quan fem la bioimpedancia, ens pot sortir un resultat alterat; si el greix és més elevat del recomanat i la massa muscular més baixa, estariem davant d’una persona que hauria de millorar la seva salut. I si coincideix que el greix s’acumula a la zona abdominal, malgrat tingui un IMC normal, estariem davant d’una persona amb un risc de malaltia cardiovascular.


Així que no en fem prou sabent el pes i calcular l’índex de massa corporal (MC) per valorar si un individu està en sota pes, normopes, sobrepes o obesitat, ja que aquest índex només es calcula a través del pes i l’alçada.

*Càlcul IMC= pes (kg)/alçada (m2)



Categoria Valors límits del IMC (kg/m2 )


Pes insuficient < 18,5

Normopes 18,5-24,9

Sobrepes grau I 25,0-26,9

Sobrepes grau II (preobesitat) 27,0-29,9

Obesitat de tipus I 30,0-34,9

Obesitat de tipus II 35,0-39,9

Obesitat de tipus III (mórbida) 40,0-49,9

Obesitat de tipus IV (extrema) ≥ 50




Què és la bioimpedància elèctrica?



És un mètode de mesurament no invasiu que es basa en les propietats elèctriques del cos humà, en la composició dels diferents teixits que el formen i en el contingut total d'aigua del nostre cos.


La forma en què funciona una bioimpedància elèctrica és senzilla: partim de la base que l'aigua és un conductor molt bo del corrent elèctric. Els nostres músculs, ossos i vasos sanguinis tenen un gran percentatge d'aigua, de manera que el corrent passa fàcilment a través d'ells. No obstant això, la massa greix és un mal conductor, de manera que genera resistència al pas del corrent. Així és com funciona una bioimpedància elèctrica.


Generalment les bàscules de bioimpedància tenen dos o quatre elèctrodes: un (o dos) actuen com a entrada del corrent, i el (s) altre (s) com a sortida. La bàscula mesura el temps que el corrent triga a arribar d'un elèctrode a un altre: ja que l'aigua és un bon conductor, i els nostres músculs tenen un contingut d'aigua constant (aproximadament el 73%), en una persona amb més massa magra el corrent passarà més ràpid.


Què mesura?


El que mesura la bioimpedància realment és la nostra massa magra i, per derivació, també ens ofereix la nostra mesura de massa grassa (massa greix = pes - massa magra).


Alguns paràmetres que s'han de tenir en compte a l'hora de realitzar una bioimpedància són el nivell d'hidratació, l'edat, el sexe, la raça i la condició física.


Quina informació us ofereix la impedanciometria que realitzo a la consulta?




.- Pes, múscul i greix totals, relacionats gràficament entre sí respecte als valor normals.


.- Diagnòstic de la obesitat i la relació cintura-maluc.


.-Massa magra segmental. Descriu com està repartida la massa muscular en braços, cames i tronc.


.- Greix segmental. Quant greix tenim i com està distribuït en braços, cames i tronc.


.- Control de múscul i greix. Ens indica quina distribució hauria de ser correcta de múscul i greix en el cos. La qüestió no és guanyar o perdre pes, sinó fer-ho adequadament.



A més té una tecnologia exclusiva:


.- Mesura la impedància a cada extremitat i tronc separadament.


.- Utilitza varies freqüències per a mesurar la impedància, amb el que obtenim de forma més precisa els valors de la composició corporal.


.- Els electrodes de 8 punts tàctils garantitzen la precisió i reproductibilitat de les mesures.


.- A diferència d’altres equips, els resultats es basen únicament en la medició d’impedància i no en dades estadístiques.



Per què és important realitzar la bioimpedància?


Perquè com hem citat anteriorment, si només calculem el IMC, ens podem trobar davant d’un individu amb normopes, però amb un elevat percetantge de greix i al contrari, que calculant només el IMC, surti sobrepes o obesitat, però al fer la bioimpedancia veiem que aquest excés de pes és de múscul i no de greix, per tant davant d’esportistes és important realizar-la per no caure en errors.

Si sabeu quin percentatge de múscul teniu a cada extremitat, i us interessa augmentar o mantenir-ho, l’equip de C-Actiu us guiarà amb entrenaments específics i podreu anar veient la vostra evolució gràficament.



Com podem canviar la nostra composició corporal?


Per tal d’augmentar la massa muscular i disminuir el greix, és imprescindible fer uns entrenaments específics i seguir una correcta alimentació. Des de C-Actiu i jo mateixa , Mireia Guzmán, t’ajudem a aconseguir-ho.



Normes a tenir en compte abans de realitzar una bioimpedància:

  • No s'ha de realitzar exercici físic intens almenys 24 hores abans.

  • S'ha de buidar la bufeta abans de realitzar-la.

  • Han de tenir un dejuni d'unes 3-4 hores.

  • No s'han de prendre cafeïna, te o diürètics prèviament.

  • No s'ha de realitzar en dones durant la menstruació.

  • S'han de retirar els elements metàl·lics.


#Nutrició

Posts destacats
Posts recents