Pavon Angrill, Dani:

(col·legiat COPLEFC núm. 11969)

 

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb itinerari de rendiment esportiu per la Universitat de Barcelona.

 

Diplomat en Magisteri d'Educació Física per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Postgrau en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran per la Universitat de les Illes Balears.

 

Amb experiència en l'àmbit de la docència, les activitats físicoesportives i la natació. Entrenador personal, preparador físic de C-Actiu i mestre d'educació primària.