INFORMACIÓ LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

1. Condicions generals d’ús i acceptació

 

1.1. Les presents Condicions Generals d’Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i les relacions comercials que sorgeixin entre Entrenaments Funcionals, S.L. (d’ara en endavant, “C-ACTIU”), i els USUARIS de www.c-actiu.cat (d’ara en endavant, “Pàgina Web”).

 

1.2. En navegar per la pàgina web, vostè adquireix la condició d’USUARI i accepta sense reserves de cap classe totes i cada una de les presents Condicions Generals d’Ús.

 

1.3. C-ACTIU no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús de la pàgina web que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions d’Ús.

 

1.4. C-ACTIU podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents Condicions d’Ús, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS.

 

 

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

 

2.1. La present pàgina web, incloent a títol enunciatiu, però no limitador la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de C-ACTIU i estan protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés a la pàgina web no li atorga a l’USUARI cap dret de propietat sobre aquests.

 

2.2. Si veieu a la pàgina web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual, us preguem que ho poseu en coneixement de C-ACTIU amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a c.actiu.entrenament@gmail.com.

 

 

3. Responsabilitat Civil

 

3.1. C-ACTIU respondrà als danys i perjudicis que l’USUARI pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de C-ACTIU i en l’actuació de l’USUARI no concorregués culpa o negligència. No existirà, en cap cas, actuació dolosa o negligent per part de C-ACTIU quan provi que ha complert les exigències i requisits establerts per via legal i reglamentària, així com la resta d’atencions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

 

3.2. C-ACTIU no controla, amb caràcter general, la utilització que els USUARIS puguin fer de la pàgina web. En particular C-ACTIU no garanteix en cap cas que els USUARIS utilitzin la pàgina web i les esmentades eines de conformitat amb la llei, les presents Condicions d’Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

 

3.3. En el supòsit que a la pàgina web s’hi disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, C-ACTIU no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas C-ACTIU assumirà cap responsabilitat respecte els continguts de cap enllaç pertanyent a una pàgina web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en qualevol dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

 

 

4. Exclusió de Garantia

 

4.1. C-ACTIU no garanteix que el servei s’executi sense interrupcions en temps útil, de confiança o lliure d’errors. C-ACTIU no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions al sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a C-ACTIU.

 

4.2. És responsabilitat de l’USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips tècnics, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós, tals com virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pedaços de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

 

4.3. C-ACTIU es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web. En qualsevol cas, C-ACTIU estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web.

 

 

5. Obligació dels USUARIS

 

A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’USUARI  es compromet a:

 

5.1. No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

 

5.2. No introduir, emmagatzemar o difondre a o des de la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi els drets sobre la propietat intel·lectual, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

 

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol USUARI, als proveïdors de C-ACTIU o en general a tercers, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos.

 

5.4. No destruir, alterar, utilitzar per al seu propi ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de C-ACTIU, els seus proveïdors o tercers.

 

5.5. Queda prohibida la utilització d’enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part del lloc o del seu contingut amb el fi d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d’aquest.

 

5.6. Queda prohibit explorar, escanejar o avaluar la vulnerabilitat de la pàgina web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, així com trencar les mesures de seguretat o autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada a aquest.

 

No està permès el rastreig o cerca de dades d’usuaris, visitants de la pàgina web o d’altres clients de C-ACTIU, inclosos els comptes d’altres USUARIS. Tampoc està permès explotar de cap manera la pàgina web ni cap altre servei o informació disponible o oferta a través d’aquesta amb el propòsit de revelar informació, incloent entre d’altres, la identificació personal o la informació que no sigui la mateixa facilitada per la pàgina web.

 

5.7. L’USUARI accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la pàgina web o en els sistemes o xarxes de C-ACTIU, així com en els sistemes i xarxes connectades a la pàgina web o a C-ACTIU.

 

 

6. Protecció de Dades

 

6.1. De conformitat amb el que disposala Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals obtingudes per C-ACTIU seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota pròpia responsabilitat amb la finalitat de gestionar la comanda i enviar ofertes sobre altres productes, serveis, promocions, novetats i més informació de C-ACTIU que pugui ser d’interès de l’USUARI.

 

6.2. En cas que l’USUARI no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot adreçar-se en qualsevol moment a C-ACTIU a través de la següent adreça de correu electrònic: c.actiu.entrenament@gmail.com Així mateix, l’USUARI té garantida la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la següent adreça: Avinguda Paluzie, núm.3, 17800 – Olot, Girona, adjuntant fotocòpia del DNI.

 

6.3. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades de l’USUARI no ha estat modificades. L’USUARI es compromet a notificar a C-ACTIU qualsevol modificació de les seves dades personals.

 

 

7. Menors d’Edat

 

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la pàgina web els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través de la pàgina web pels menors al seu càrrec.

 

En aquells serveis en què s’assenyali expressament o que estigui determinat per la llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

 

 

8. Durada i terminació

 

La venda dels béns, prestació dels serveis i continguts de la pàgina web tenen una durada indefinida. Sens perjudici d’això, C-ACTIU està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment la pàgina web i/o qualsevol dels serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

 

 

9. Llei aplicable i jurisdicció

 

Totes les qüestions relatives a la present pàgina web es regeixen per les Lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Girona (Espanya).