Campderrich Lecumberri, Miquel:

(col·legiat COPLEFC núm. 55658)

 

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Vic.

 

Especialitzat en Qualitat de Vida i Educació Física.

 

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes per la Universitat Blanquerna - Ramon Llull.

 

Amb experiència en el món de la docència, el monitoratge d’activitats fisicoesportives i el fitness.

 

Entrenador personal, preparador físic de C-Actiu, tècnic de fitness i professor d’educació secundària.